Stado je ljubavPiše: Haris A. Plojović

Stado je ljubav,
stado je spas,
Glup i pokvaren sav
ipak za mene dobar glas.

Ja ne umem sam,
ja sam sebi samom odvratan
ne umem ništa da vam dam,
ali sam u stadu siguran.

Tako ću danas i sutra ja,
Uhljeb i ulizica biti
Za mene druga sofra, pomija
al' me neće bar pominjati.

Samo nek ima milovanja
od mojih bogova
čija me tuga proganja
ja nemam ništa do njihovih snova.

Коментари